Kategorie reëls en regulasies

Datums:

1-31 Augustus: Drama

1-30 September: Dans

1-31 Oktober: Musiek

Voorbeeld van opname en registrasie proses: https://www.youtube.com/watch?v=7tY3eBKn4kI

-Deur in te skryf by die ADK Virtuele Kunsfees stem die deelnemer in tot al die reëls en regulasies van die ADK Virtuele Kunsfees.

-Let asseblief daarop dat alle afdelings eie keuses is.

-Inskrywingsfooi per item : R50

-Tydsduur van item: maksimum 2 min.

-‘n Maksimum van 1 000 totale inskrywings per dans, drama of musiekafdeling sal aanvaar word vir die Kunsfees.

-Deelnemers neem deel in die graad groep waarin die deelnemer gedurende 2020 in die skool is.

-Daar is geen beperking op hoeveel items ‘n deelnemer inskryf nie, solank die deelnemer nie twee keer vir dieselfde kategorie inskryf nie. Vir die musiek mag deelnemers wel 'n maksimum van 3 items per kategorie inskryf. 

-Kopiereg moet ten alle tye gerespekteer word en waar ‘n gepubliseerde werk of musiekstuk gebruik word moet die skrywer of komponis erkenning vir die werk kry en aan die einde van die video genoem word. By die dansafdeling moet ‘n afskrif van ‘n SAMRO lisensie vir die musiek ingedien word.

-Die afdeling /kategoriekode en die itemnommer moet korrek wees anders sal die deelnemer nie beoordeel word nie.

-Inskrywingsvorms moet volledig voltooi word.

-Geen item mag meer as een keer aangebied word nie.

-Deelnemers mag nie in meer as een ouderdomsgroep in dieselfde afdeling deelneem nie.

-Beoordelaars mag nie hul eie leerlinge, kinders of familie beoordeel nie.

-Die beoordelaar se beslissing is finaal en GEEN KOMMENTAAR, BESPREKING OF KORRESPONDENSIE MET BEOORDELAARS SAL TOEGELAAT WORD NIE.

-Alle spesifikasies rondom die video’s moet stiptelik nagevolg word en video’s wat nie aan die vereistes by elke kategorie voldoen nie sal nie beoordeel kan word nie. Daar sal dus een videostandaard regdeur per kategorie gehandhaaf word.

Video regulasies:

 • ‘n Professionele video opname word nie vereis nie.
 • Kamera verteenwoordig die oё van die beoordelaar.
 • Geen in zoom en uit zoom van die kamera nie.
 • Geen editing van die opname nie.
 • Neutrale agtergrond. Geen wit lig wat van die agtergrond af skyn nie. bv: Moenie voor ‘n venster staan en die video opneem nie. Dit veroorsaak ‘n silhouette-beeld.
 • Daar moet kontras tussen deelnemer en agtergrond wees. bv: As die agtergrond swart is, dra eerder ’n ander kleur as swart.
 • Beligting moet van vooraf kom, en nie van agter nie.
 • Video 2 minute max.
 • Orientation: Landscape
 • n Bladsy moet aan die begin van die video vertoon word waarop die volgende staan:
  • Naam en Van
  • Ouderdom
  • Titel van item
  • Outeur/Komponis van item.

-U inskrywing, betaling en die oplaai van die video word gelyktydig gedoen. Indien aldrie nie gelyk gedoen word nie, sal u inskrywing nie aanvaar word nie.

-Maak asseblief seker dat die deelnemer se naam en van korrek gespel word, aangesien die sertifikate daarvolgens uitgereik word. Geen veranderinge op die sertifikate sal agterna gedoen word nie.

 • Inskrywings is oop vir ouderdom 5+
 • Skryf in volgens die graad wat die deelnemer huidiglik in is. of kies volwassene vir deelnemers wat bo 18 is.

Opname

 • ‘n Professionele video opname word nie vereis nie.
 • Kamera verteenwoordig die oё van die beoordelaar.
 • Geen in zoom en uit zoom van die kamera nie.
 • Geen editing van die opname nie.
 • Neutrale agtergrond. Geen wit lig wat van die agtergrond af skyn nie. bv: Moenie voor ‘n venster staan en die video opneem nie. Dit veroorsaak ‘n silhouette-beeld.
 • Daar moet kontras tussen deelnemer en agtergrond wees. bv: As die agtergrond swart is, dra eerder ’n ander kleur as swart.
 • Beligting moet van vooraf kom, en nie van agter nie.
 • Video 2 minute max.
 • Orientation: Landscape
 • Medium-skoot van video.

Poёsie en Prosa 

 • Stilstaande
 • n Bladsy moet aan die begin van die video vertoon word waarop die volgende staan:
  • Naam en Van
  • Ouderdom
  • Titel van item
  • Outeur van item.

Monoloog

 • Geen bewegings.
 • Staan of sit terwyl jy item doen. Kan arms en hande beweeg.
 • ID call voordat jy begin met jou item.
 1. n Bladsy moet aan die begin van die video vertoon word waarop die volgende staan:
  • Naam en Van
  • Ouderdom
  • Titel van item
  • Outeur van item.
 • Medium-skoot

 

Bybelprosa en Voorbereide lees:

 • Stilstaande of stilsittende
 • n Bladsy moet aan die begin van die video vertoon word waarop die volgende staan:
  • Naam en Van
  • Ouderdom
  • Titel van item
  • Outeur van item.
 •  

Advertensie:

 • Stilstaande of sittende.
 • n Bladsy moet aan die begin van die video vertoon word waarop die volgende staan:
  • Naam en Van
  • Ouderdom
  • Titel van item
  • Outeur van item.
 • Oorspronklik met geen bestaande produk of advertensie wat gebruik mag word nie.

Redenaars:

 • Stilstaande met kaartjies
 • n Bladsy moet aan die begin van die video vertoon word waarop die volgende staan:
  • Naam en Van
  • Ouderdom
  • Titel van item
  • Outeur van item.

Alle algemene reëls van die Virtuele Kunsfees sal geld plus hierdie addisionele reëls

 • Slegs een inskrywing per kind in elke afdeling toegelaat.
 • Ouderdom word bepaal soos ouderdom op 1 Junie van daardie betrokke jaar.
 • Inskrywings wat ontvang word na 24:00 op die laaste datum van inskrywing sal outomaties afgekeur word.
 • ‘n Maksimum van 1000 inskrywings sal vir 2020 aanvaar kan word.
 • Die beoordelaar se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal toegelaat word nie
 • Sertifikate sal per epos gestuur word aan die individu/dansskool soos van toepassing.
 • Slegs 2 min toegelaat per groep item en 1:40 vir solos (5 ekstra sekondes toegelaat ter wille van musiek )
 • Geen danse van voorgeskrewe dans instansies toegelaat agv kopieregte
 • Samro lisensie moet saam met inskrywing op die sisteem gelaai word.
 • Danse moet ‘n minimum van 5 x 5 m vloer spasie gebruik.

RIGLYNE VIR OPNAMES

 • Alle dansers moet te alle tye op die skerm/opname gesien word.
 • Dit is nie nodig vir ‘n progesionele opname nie, maar die opname moet goeie kwaliteit wees. Beoordelaars moet gesigsuitdrukkings en kostuums mooi kan sien.
 • Onwelvoeglike kostuums/bewegings en lirieke is ontoelaatbaar -sulke items sal gediskwalifiseer word.
 • Die posisie van die kamera moet die posisie reflekteer van die beoordelaar.
 • In en uit vergrotings van die beeld word nie toegelaat nie. ‘n Geheelbeeld moet deurgangs gewys word.
 • Vir goeie musikale afronding, mag opnames nie aangaan nadat musiek afnsy nie
 • Maak asb gebruik van ‘n neutrale agtergrond.
 • Daar moet kontras wees tussen die danser en die agtergrond. Nie ‘n swart kostuum as die agtergrond ook swart is nie.
 • Beligting: Maak seker dat die beligting voldoende is. Beligting van voor en nie van agter. Bv geen venster agter die dansers niel
 • Oriëntasie – landskap

 AFDELINGS VIR 2020

 • KLASSIEKE BALLET – Danse met klassieke ballet tegniek
 • BALLET – Ballet tegniek wat ‘n karakter uitbeeld
 • KONTEMPORER/MODERN – Moderne dans, ballet en liriese styl
 • LIRIESE DANS – Mag ballet moderne dans insluit. Lirieke en musikale kwaliteite moet in die dans weerspieel word.
 • HIP – HOP – Hip Hop of straatdanse
 • SPAANS – Danza Estilizada
 • SPAANS – Flamenco
 • SPAANS – Regional
 • SPAANS – Ope afdeling
 • OPE AFDELING – Enige styl wat nie in bogenoemde afdelings pas nie.
 • ATELJEE SOLO – Solo gedoen deur meer as een leerling van ‘n ateljee. (tot en met 12 jaar afdeling) -Enige Styl

 KATEGORIË  VIR 2020

 

 • Solo – 1 Danser
 • Duet – 2 Dansers
 • Trio – 3 Dansers
 • Quartet – 4 Dansers
 • Groepe – 5 of meer Dansers

OUDERDOMS KATEGORIË  -in jare

 • 4 – 5
 • 6 - 7
 • 8 – 9
 • 10 – 11
 • 12 – 13
 • 14 – 16
 • 17 en ouer

Kriteria vir beoordeling:

 • Tegniek
 • Moelikheidsgraad
 • Kennis
 • Musikaliteit
 • Aanbieding , persoonlike netheid en kostuum
 • Koreagrofie
 • Vermaaklikheid
 • Spanwerk en gebruik van spasie
 • Patrone
 • Persoonlikheid

Alle algemene reels en regulasies geld:

-Kamera verteenwoordig die oё van die beoordelaar.

-Geen in zoom en uit zoom van die kamera nie.

-Geen editing van die opname nie.

-Neutrale agtergrond.

-Daar moet kontras tussen deelnemer en agtergrond wees. bv: As die agtergrond swart is, dra eerder ’n ander kleur as swart.

-Beligting moet van vooraf kom, en nie van agter nie.

-Video 2 minute max.

-Orientation: Landscape

-Die lengte van die item wat ingestuur word mag nie 2 minute oorskry nie. Indien die stuk langer is mag ‘n gedeelte van die stuk ingestuur word.

-Bladmusiek of “chord sheets” met lirieke moet ingesluit word by die inskrywing in jpg of png formaat.

-Solo, duet of ensemble (8 lede maksimum) mag ingeskryf word.

-Klavierbegeleiding moet vooraf opgeneem wees.

-Daar is 'n Klassieke en Komtemporêre afdeling. Deelnemers mag aan kategorieë in beide afdelings deelneem.

-Deelnemers mag 'n maksimum van 3 stukke per kategorie inskryf in hulle ouderdomsgroep.

-Inskrywings wat na 24:00 op die afnsy datum ontvang word, sal nie aanvaar word nie

-'n Maksimum van 1000 musiek inskrywings word vir 2020 toegelaat

-Die beoordelaars se besluit is finaal en geen bespreking sal toegelaat word nie

-Sertifikate sal per epos aan die deelnemer of musiekskool soos van toepassing gestuur word.

-Alle musikante moet teen alle tye sigbaar wees

-‘n Professionele opname word nie vereis nie, maar die opname moet van goeie kwaliteit wees

-Kriteria vir beoordeling / Assessment criteria

1. Akkuraatheid / Accuracy

2. Stylgetrouheid / Stylistic sense

3. Musikaliteit / Musical understanding

4. Vertolking / Interpretation

5. Algemene indruk / General impression

AFDELINGS:

KLASSIEKE MUSIEK
Enige stuk van enige stylperiode bv. Barok, Klassiek, Romanties ens..
Voor-graad 1 to graad 8 soos voorgeskryf vir Unisa, ABRSM, Trinity.

Eie keuse sal aanvaar word, maar nie kontemporêre musiek nie.

KATEGORIE
SOLO: Klavier, Klassieke kitaar, Harp
DUET/ENSEMBLE: Klavier, Klassieke kitaar, Harp
SOLO: Enige instrumente (Onbegeleid)
DUET/ENSEMBLE: Enige instrumente (Begeleid)
SOLO: Ander instrumente (Met klavierbegeleiding)
DUET/ENSEMBLE: Ander instrumente (Met klavierbegeleiding)
SOLO: Vokaal (Met klavierbegeleiding)
DUET/ENSEMBLE: Vokaal (Met klavierbegeleiding)

KONTEMPORêRE MUSIEK
Enige musiekstyl bv. Pop, Folk, Country ens.

KATEGORIE
SOLO/DUET/ENSEMBLE: Instrumentaal met klankbaan
SOLO/DUET/ENSEMBLE: Instrument alleen of instrument met klavierbegeleiding
SOLO/DUET/ENSEMBLE: Vokaal met klankbaan
SOLO/DUET/ENSEMBLE: Vokaal met klavierbegeleiding