WELKOM BY DIE AKADEMIE VIR DRAMAKUNS

Drama kweek selfvertroue en selfvertroue kweek sukses

Die Akademie vir Dramakuns'(ADK) is gestig in 1939 deur Anna Richter Visser, Aletta Gericke and Suzanne van Wyk.

Franciska van der Merwe dien as die huidige direkteur van die ADK.

Die ADK bied praktiese drama kursusse aan. Dit sluit in laerskool klasse, die  Junior ADK sertifikaat (3 jaar drama vir hoërskool leerlinge) of die professionele lisensiaat sertifikaat ('n 3 jaar sertifikaat met 'n leerplan wat deur Cathsseta geakkrediteer en goedgekeur is ..)

Read More...

Die Akademie vir Dramakuns se senior sertifikaat is geakkrediteer deur CATHSSETA 

Lees meer...

ADK Beoordelaarspaneel

ADK Panel of drama Judges

ADK Beoordelaarspaneel

ADK Kursus Inligting

ADK Kursus Inligting

ADK Kursus Inligting

ADK Alumni

ADK Alumni

ADK Alumni