Ons visie en misie

Met die aanbreek van die inperkingstyd in Suid- Afrika weens Covid – 19 in 2020, het die ADK nog steeds voortgegaan met drama- afrigting, maar wel deur afstandklasse aan te bied oor die internet. Niks sou in die pad staan om die kunste te laat voortleef nie!

Toe dit aan die lig kom dat meeste kunsfeeste landwyd gekanselleer word het die ADK wat al 80 jaar bestaan en 11 takke landwyd het besluit om leerlinge nog steeds die geleentheid te gee om hul talent te wys, deur ‘n Virtuele Kunsfees!

Sodoende word ‘n platvorm geskep vir skole en ateljees waardeur hul leerlinge, hul kultuur kan beoefen en steeds erkenning daarvoor kry.

On Pointe studio en Musicnova het hande gevat met die ADK en daar is besluit om ‘n virtuele kunsfees vir Dans, Drama en Musiek te stig.

Die ADK Virtuele Kunsfees is uniek, ‘n eerste van sy soort en dinamies veranderend.

Dit is met afwagting en groot opwinding dat ons uitsien na hierdie fees!

Laat die kunste voortleef!

Datums vir inskrywings:

1-31 Augustus: Drama

1-30 September: Dans

1-31 Oktober: Music

Fooi per item: R50

Die kategorieë vir drama is as volg:

  • Poësie 
  • Prosa  
  • Monoloog  (geen beweging)
  • Bybelprosa 
  • Voorbereide lees 
  • Advertensie (oorspronklik met geen bestaande produk)  
  • Redenaars  

Die Kategorieë vir ballet is as volg:

Klassieke Ballet

Ballet Demi-karakter

Kontemporêre/moderne dans

Liriese dans

Hip-Hop

Danze Estilizada

Flamenco

Regional

Spaans

Ope afdeling

Ateljee solo

KLASSIEKE MUSIEK
Enige stuk van enige stylperiode bv. Barok, Klassiek, Romanties ens..
Voor-graad 1 to graad 8 soos voorgeskryf vir Unisa, ABRSM, Trinity.

Eie keuse sal aanvaar word, maar nie kontemporêre musiek nie.

KATEGORIE
SOLO: Klavier, Klassieke kitaar, Harp
DUET/ENSEMBLE: Klavier, Klassieke kitaar, Harp
SOLO: Enige instrumente (Onbegeleid)
DUET/ENSEMBLE: Enige instrumente (Begeleid)
SOLO: Ander instrumente (Met klavierbegeleiding)
DUET/ENSEMBLE: Ander instrumente ( Met klavierbegeleiding)
SOLO: Vokaal (Met klavierbegeleiding)
DUET/ENSEMBLE: Vokaal (Met klavierbegeleiding)

KONTEMPORêRE MUSIEK
Enige musiekstyl bv. Pop, Folk, Country ens.

KATEGORIE
SOLO/DUET/ENSEMBLE: Instrumentaal met klankbaan
SOLO/DUET/ENSEMBLE: Instrument alleen of  instrument met klavierbegeleiding
SOLO/DUET/ENSEMBLE: Vokaal met klankbaan
SOLO/DUET/ENSEMBLE: Vokaal met klavierbegeleiding

Deur in te skryf by die ADK Virtuele Kunsfees stem die deelnemer in tot al die reëls en regulasies van die ADK Virtuele Kunsfees.

Let asseblief daarop dat alle afdelings eie keuses is.

Inskrywingsfooi per item : R50

Tydsduur van item: maksimum 2 min.

‘n Maksimum van 1 000 totale inskrywings per dans/drama of musiekafdeling sal aanvaar word vir die Kunsfees.

Deelnemers neem deel in die graad groep waarin die deelnemer gedurende 2020 in die skool is.

Daar is geen beperking op hoeveel items ‘n deelnemer inskryf nie, solank die deelnemer nie twee keer vir dieselfde kategorie inskryf nie. Vir musiek mag die deelnemer wel 'n maksimum van 3 keer vir dieselfde kategorie inskryf.

Kopiereg moet ten alle tye gerespekteer word en waar ‘n gepubliseerde werk of musiekstuk gebruik word moet die skrywer of komponis erkenning vir die werk kry en aan die einde van die video genoem word. By die dansafdeling moet ‘n afskrif van ‘n SAMRO lisensie vir die musiek ingedien word.

Die afdeling /kategoriekode en die itemnommer moet korrek wees anders sal die deelnemer nie beoordeel word nie.

Inskrywingsvorms moet volledig voltooi word.

Geen item mag meer as een keer aangebied word nie.

Deelnemers mag nie in meer as een ouderdomsgroep in dieselfde afdeling deelneem nie.

Beoordelaars mag nie hul eie leerlinge, kinders of familie beoordeel nie.
Die beoordelaar se beslissing is finaal en GEEN KOMMENTAAR, BESPREKING OF KORRESPONDENSIE MET BEOORDELAARS SAL TOEGELAAT WORD NIE.

Alle spesifikasies rondom die video’s moet stiptelik nagevolg word en video’s wat nie aan die vereistes by elke kategorie voldoen nie sal nie beoordeel kan word nie. Daar sal dus een videostandaard regdeur per kategorie gehandhaaf word.

U inskrywing, betaling en die oplaai van die video word gelyktydig gedoen. Indien aldrie nie gelyk gedoen word nie, sal u inskrywing nie aanvaar word nie.

Maak asseblief seker dat die deelnemer se naam en van korrek gespel word, aangesien die sertifikate daarvolgens uitgereik word. Geen veranderinge op die sertifikate sal agterna gedoen word nie.

RIGLYNE OM DIE OPTREDE OP TE NEEM:
Sal deurgegee word en op hierdie webwerf verskyn

Laai reëls af

Sluit aan om in kennis gestel te word wanneer inskrywings oopmaak: