Inskrywings/Enrollments Drama

Hoe om in te skryf/ How to enroll: 

1: Registreer/ Register

Registreer hieronder deur die hoeveelheid items te kies en dan op 'register now' te klik en die vorm te voltooi.

Let wel dat daar slegs 3 items per vorm opgelaai mag word. Indien u meer items het, vul asseblief weer die vorm in. 

...

Register below by selecting the amount of items, and then clicking on 'register now' to complete the form.

Note that only 3 items may be uploaded per form if you need to enroll more items, fill in the form again.

2: Betaal/ Pay

Wanneer registrasie voltooi is, sal u deur Payfast 'n betaling kan maak. Gebruik deelnemer naam en van as verwysing.

 ...

Once registration is complete, you will be redirected to payfast to complete your payment.

3: Laai video's/ Upload Videos

Neem kennis van riglyne vir video opname . Die skakel om u video op te laai sal op die laaste bladsy van registrasie verskyn

 

 ...

 

Please take note of video guidelines   The video upload link will be accessible on the last page after registration is complete.

Voorbeeld van video opname en registrasie proses:

Deur in te skryf, erken ek:
 1. Dat ek my vergewis het van alle reels en regulasies met betrekking tot my inskrywing (s) en my daaraan onderwerp
 2. Dat my inskrywingsgelde betaal is, welke nie terugbetaalbaar is nie
 3. Dat ek die beslissings van die ADK Virtuele Kunsfees vir kunste as finaal aanvaar
 4. Dat ek geen materiaal of video-opnames van items op die ADK Virtuele Kunsfees mag versprei nie
 5. Dat die ADK Virtuele Kunsfees verdere kennisgewings en advertensie materiaal aan my beskikbaar mag stel per epos of selfoon
 6. Dat ek bewus is van die feit dat alle deelname aan ADK Virtuele Kunsfees op eie risiko is.

Be enrolling, I acknowledge that:
 1. I am aware of, and submit to all rules and regulations regarding my enrolment(s).
 2. That enrollment fees are not refundable.
 3. That the judgement of the ADK Virtual Arts Festival is final.
 4. That I may not distribute any video-recordings from the ADK Virtual Arts Festival.
 5. That the ADK Virtual Arts Festival may send further notices or marketing material to me via Email or Cellphone
 6. That I am aware that Participation in the ADK Virtual Arts Festival is at own risk. 
We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.