Meer inligting

Die ADK drama opleiding strek vanaf Februarie tot November, wanneer eksamens afgelê word. - Die kursus neem 3 jaar. Aan die einde van die 3 jaar word ‘n Professionele Lisensiaat Sertifikaat toegeken. Die klasse bestaan uit een uur individuele groepklas per week. 'n Klaspunt word elke jaar toegeken wat bereken word op klasbywoning, werkvermoë, dissipline en samewerking. Eksterne eksaminators word gebruik.

Die spraak- en vertolkingprogram word elke jaar herhaal, maar die materiaal word jaarliks moeiliker en meer uitdagend.

Registreer hier of kontak ons

ADK Beoordeelaarspaneel

ADK Panel of drama Judges

ADK Beoordeelaarspaneel

ADK Alumni

ADK Alumni

ADK Alumni

Kursus inligting

Kursus inligting

Kursus inligting